Participatieplatform Rivieroevers Ridderkerk

"Van harte welkom op dit platform. Het is speciaal in het leven geroepen om met elkaar van gedachten te wisselen over de visie op de Rivieroevers, die een visie van ons allemaal moet worden. In Ridderkerk hechten we groot belang aan samen optrekken en met elkaar zaken realiseren. Ik hoop ook dat u in grote getale actief gebruik gaat maken van dit platform, zodat we komen tot een gedragen visie voor de oevers van de rivier.

De rivieroevers van Ridderkerk zijn voor ons van grote waarde. We willen dat de ruimtelijke kwaliteit van de rivier beter benut en beleefd kan worden. Vanaf het land en vanaf het water. In het gebied spelen veel wensen op het gebied van wonen, bedrijven, recreatie, cultuur en verkeer. Al die belangen brengen we graag met u binnen de gebiedsvisie in beeld. Om vervolgens de juiste afweging en keuzes te maken."

Marco Oosterwijk, wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling

Ridderkerk moet voor meer woningen zorgen. De rivieroevers bieden hiervoor kansen. De Provincie Zuid-Holland vindt het belangrijk dat er terreinen zijn voor bedrijven die direct aan het water moeten liggen. Ook wil de Provincie ruimte geven aan bedrijven met een hogere milieucategorie (meer belasting voor het milieu). Maar woningen bouwen heeft invloed op de milieuregels voor bedrijventerreinen eromheen.

Daarnaast zijn onze rivieroevers van grote waarde. We willen die kwaliteit beter gebruiken, verbeteren en bereikbaar maken; zowel vanaf het land als vanaf het water.

Dat zijn lastige vragen voor de gemeente: hoe zorg je ervoor dat gezonde bedrijven blijven? Hoe verander je bedrijventerreinen in ruimte om te wonen? En hoe verbeter je op hetzelfde moment de ruimtelijke en recreatieve kwaliteit van de rivieroevers?

Hiervoor is een onderzoek van het gebied noodzakelijk. Dat doen we in Ridderkerk natuurlijk met een proces, waarin iedereen die geïnteresseerd is en betrokken zijn of haar mening mag geven (ook wel participatietraject genoemd).

We willen een gebiedsvisie maken die een uitwerking is van de Omgevingsvisie Ridderkerk 2035 (2017). Deze visie gebruiken we straks om alle plannen te beoordelen over het veranderen van bedrijventerreinen langs het water. Alle plannen willen we open en volgens dezelfde werkwijze beoordelen. Daarbij willen we dat bedrijven, grondeigenaren, inwoners en andere belanghebbenden meedoen.

Op hetzelfde moment doorlopen we een zogenaamde milieueffectrapportage (afgekort tot: m.e.r.). Met het doorlopen van de m.e.r. kunnen we zien welke gevolgen plannen voor het milieu hebben voordat er een keuze is gemaakt.

U kunt als geïnteresseerde volgen hoe het met de gebiedsvisie en m.e.r. gaat. Ook kunt u zien wanneer u een reactie kunt plaatsen. Daarvoor gebruikt u het menu in de bovenbalk. Op de verschillende pagina’s vindt u meer uitleg over ‘gebiedsvisie’, ‘m.e.r.’ en ‘participatie’.

Wilt u een melding ontvangen wanneer er nieuwe informatie op dit digitaal platform wordt geplaatst? Meld u dan aan via dit formulier.