Alternatieven

Voor het maken van de gebiedsvisie werken we verschillende mogelijkheden (alternatieven) uit. Deze alternatieven beoordelen we daarna in het PlanMER (voor uitleg zie onder kopje ‘ wat is m.e.r. ’). De alternatieven, uw mening en ideeën en de beoordeling in het m.e.r. helpen ons bij het maken van een definitieve keuze voor de gebiedsvisie.