Alternatieven

Voor het maken van de gebiedsvisie werken we verschillende mogelijkheden (alternatieven) uit. Deze alternatieven beoordelen we daarna in het PlanMER (voor uitleg zie onder kopje ‘wat is m.e.r.’). De alternatieven, uw mening en ideeën en de beoordeling in het m.e.r. helpen ons bij het maken van een definitieve keuze voor de gebiedsvisie.