Antwoord op zienswijzen

Deze zomer hebben veel mensen gereageerd op de concept gebiedsvisie en planMER. De op- en aanmerkingen zijn beoordeeld en de gebiedsvisie en planMER daarop aangepast. Het college heeft afgelopen week de reacties, antwoorden, en de daarop aangepaste visie en planMER besproken. De documenten worden nu naar de gemeenteraad gestuurd met de vraag om de documenten formeel vast te stellen. De aangepaste gebiedsvisie vindt u hier; de aangepaste planMER hier. Als u benieuwd bent naar de ontvangen reacties en de beantwoording, vindt u deze hieronder.