Gebiedsvisie Rivieroevers Ridderkerk

Gemeente Ridderkerk wil een gebiedsvisie voor de Rivieroevers. Deze visie is een uitwerking van de  Omgevingsvisie Ridderkerk 2035 (2017). De visie gebruiken we straks om alle plannen te beoordelen.

Rivieroevers

De ontwikkeling van Ridderkerk is altijd verbonden geweest met de rivieroevers. De afgelopen tientallen jaren is dit minder geworden. Aan de ene kant komt dit doordat het aantal industriële banen aan de rivier minder werd.

Gebiedsvisie

In de Gebiedsvisie willen we vooral de rivieroever weer haar oude functie teruggeven: de functie van centrale levensader en ruggengraat. In het verleden was de rivier vooral een economische levensader.

Raamwerk oeverpark

Het ‘Raamwerk Oeverpark Rivieroevers’ is een aanpak waarmee we de rivieroevers verder kunnen ontwikkelen tot één landschapspark aan de rivier. Het raamwerk verbindt en versterkt de kwaliteiten in het gebied en daarbuiten.

Transformatiegebieden

Het grootste deel van de rivieroevers heeft al een duidelijke bestemming; in de gebiedsvisie blijft deze bestemming onveranderd.

Bolnes

Bij een transformatie van Bolnes zijn er kansen voor drijvende ontwikkelingen of een getijdenoever. De ideeën van de visie Getijdenpark XL zou hiermee vorm kunnen krijgen. Ook heeft het Dok ruimte voor een waterbushalte Bolnes.

Huis ten Donck/Schiepo

Vanuit het landgoed is een visie met vier zones in de voortuin ontwikkeld. Deze zones zijn het uitgangspunt voor de ruimtelijke invulling.

De Schans

Voor de Schans denken we aan herontwikkeling rond de haven. Daardoor ontstaat een belangrijke verbinding naar de oevers en de groenstrook langs het water in Donkersloot. Hiermee kunnen we veel doelen uit het raamwerk Oeverpark bereiken.

Transformatiegebieden en kwaliteitskader

De gebiedsvisie geeft een toekomstbeeld voor de ontwikkeling van de Rivieroevers. Herontwikkeling kent voorwaarden.

Uitvoering

In deze visie kijken we 10 tot maximaal 20 jaar vooruit. De gemeente is van plan de kaders van deze visie uit te werken in een Omgevingsplan.

Toon meer resultaten