Bolnes

Bij een transformatie van Bolnes zijn er kansen voor drijvende ontwikkelingen of een getijdenoever. De ideeën van de visie Getijdenpark XL zou hiermee vorm kunnen krijgen. Ook heeft het Dok ruimte voor een waterbushalte Bolnes. Het binnendijkse Bolnes wordt veel meer verbonden met de rivier door twee nieuwe “groene lopers” (toegangen) naar de rivier.

De bedrijfsactiviteiten zijn niet aan deze locatie gebonden (ze kunnen verplaatst worden). Een transformatie hoeft niet zwart-wit te zijn; het kan ook betekenen dat wonen en werken in een lichte categorie samengaan.

Een samenhangend stedenbouwkundig plan kan zorgen voor een ontwikkeling waarin alle onderdelen meegenomen worden en elkaar versterken. Uitvoering van een samenhangende ontwikkeling op korte termijn zal niet mogelijk zijn, omdat dan de verkeerssituatie aangepast moeten worden. Dat willen we voorkomen door meer gebruik te maken van gedeeld transport zoals Openbaar Vervoer en deelauto. Daar is tijd voor nodig.