De Schans

Voor de Schans denken we aan herontwikkeling rond de haven. Daardoor ontstaat een belangrijke verbinding naar de oevers en de groenstrook langs het water in Donkersloot. Hiermee kunnen we veel doelen uit het raamwerk Oeverpark bereiken. Ook kan de OV-hub Schans verder worden versterkt. De mogelijkheid om heel de Schans voor woningbouw te gebruiken, past nu niet bij de status van de bedrijven in het binnengebied, maar mogelijk wel in de toekomst.

Het is belangrijk dat bij herontwikkeling rekening gehouden wordt met het zicht vanuit het Unesco Werelderfgoed Kinderdijk aan overkant van de rivier.