Gebiedsvisie

In de Gebiedsvisie willen we vooral de rivieroever weer haar oude functie teruggeven: de functie van centrale levensader en ruggengraat. In het verleden was de rivier vooral een economische levensader. Met de Gebiedsvisie willen we het volgende bereiken:

  • ruimtelijke kwaliteit,

  • goed evenwicht tussen groen, werken en wonen

  • goede bereikbaarheid van de oevers en

  • een gezonde woon, werk- en leefomgeving.

Om dit waar te maken, bestaat de gebiedsvisie uit twee delen:

  1. Uit een groen netwerk (raamwerk) van openbare ruimte: dit is een eerste stap om de ruimtelijke kwaliteit van het hele gebied te verhogen: het Oeverpark.

  2. Uit gebiedskeuzes: deze keuzes zijn het uitgangspunt voor een aantal belangrijke gebieden die kunnen veranderen.