Gebiedsvisie Rivieroevers Ridderkerk

Gemeente Ridderkerk wil een gebiedsvisie voor de Rivieroevers. Deze visie is een uitwerking van de  Omgevingsvisie Ridderkerk 2035 (2017). De visie gebruiken we straks om alle plannen te beoordelen. Alle plannen willen we open en volgens dezelfde werkwijze beoordelen. Daarbij willen we dat bedrijven, grondeigenaren, inwoners en andere belanghebbenden meedoen.

Hier vindt u de publieksvriendelijke samenvatting van de gebiedsvisie. Via het menu aan de linkerkant klikt u door de publieksvriendelijke samenvatting van de gebiedsvisie. Ook de volledige gebiedsvisie is te lezen en te printen. Een digitaal toegankelijk en voor lees software geschikt rapport vindt u hier.