Huis ten Donck/Schiepo

Vanuit het landgoed is een visie met vier zones in de voortuin ontwikkeld. Deze zones zijn het uitgangspunt voor de ruimtelijke invulling. Hierbij is moderniseren van Schiepo een mogelijkheid, maar ook een gemeenschappelijke herontwikkeling naar woningbouw. Beide mogelijkheden worden mogelijk gemaakt voor het onderhoud en behoud van het landgoed. Door het moderniseren zal de milieu-invloed van Schiepo op de omgeving sterk verminderd moeten worden. Beide mogelijkheden houden een effect op het Natuurnetwerk Nederland (NNN) in.

Gezien de zeer bijzondere plek gelden voor de herontwikkeling de hoogste kwaliteitseisen.