Raamwerk oeverpark

Het ‘Raamwerk Oeverpark Rivieroevers’ is een aanpak waarmee we de rivieroevers verder kunnen ontwikkelen tot één landschapspark aan de rivier. Het raamwerk verbindt en versterkt de kwaliteiten in het gebied en daarbuiten. Dit zorgt voor een goede basis waarin wonen, werken, recreatie en ecologie in evenwicht zijn en zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. Het raamwerk is opgebouwd uit zes centrale pijlers:

  • Cultuurhistorie als schatkaart

  • Ontbrekende schakels verbinden

  • Parels & knooppunten aan het water;

  • Recreatieve ruggengraat langs de dijk

  • Kansen voor groen en klimaatadaptatie

  • Impuls voor duurzame mobiliteit

In de figuur hieronder ziet u een illustratieve kaart van het groene raamwerk als drager van het gebied.