Rivieroevers

De ontwikkeling van Ridderkerk is altijd verbonden geweest met de rivieroevers. De afgelopen tientallen jaren is dit minder geworden. Aan de ene kant komt dit doordat het aantal industriële banen aan de rivier minder werd. Aan de andere kant is vervoer over de (snel)weg belangrijker geworden dan over water.

De rivieroevers hebben een rijke ontstaansgeschiedenis. Deze geschiedenis is een grote inspiratie voor de toekomstige ontwikkeling, maar we moeten er ook zuinig op zijn.