Transformatiegebieden

Het grootste deel van de rivieroevers heeft al een duidelijke bestemming; in de gebiedsvisie blijft deze bestemming onveranderd. Het gaat bijvoorbeeld om de groengebieden Crezéepolder en De Gorzen, maar ook om de aaneengesloten en sterke werkgebieden van Donkersloot buitendijks en de Boelewerf.

Op drie plekken, met afgezonderde bedrijventerreinen en ruimte aan het water die onvoldoende gebruikt wordt, zijn kansen voor transformatie (verandering): Het gaat hier om (van noord naar zuid):

  1. het bedrijventerrein in Bolnes

  2. de voortuin van Huys ten Donck samen met de locatie Schiepo

  3. de Schans