Uitvoering

In deze visie kijken we 10 tot maximaal 20 jaar vooruit. De gemeente is van plan de kaders van deze visie uit te werken in een Omgevingsplan.

Een deel van de ontwikkeling gaat over publieke functies. Deze hebben ook een positieve invloed op de particuliere ontwikkelingen. De gemeente zal een gebiedsfonds en misschien ook een fonds bovenwijkse voorzieningen invoeren, om ook particuliere ontwikkelingen hieraan mee te laten betalen. Dit is, in lijn met de Omgevingswet die in 2022 ingaat.