Het PlanMER

We starten tegelijk met de gebiedsvisie Rivieroevers Ridderkerk een m.e.r.-proces op. Op deze manier kunnen we de resultaten van de m.e.r. meteen gebruiken bij het maken van de gebiedsvisie. De eerste stap van het m.e.r.-proces is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Deze notitie beschrijft welke onderwerpen in het PlanMER worden beoordeeld en op welke manier. U vindt de NRD hier als deze klaar is. Zodra de NRD door de gemeenteraad is goedgekeurd wordt het PlanMER opgesteld. In het PlanMER worden de uitkomsten van de milieuonderzoeken beschreven.