Conclusies en aanbevelingen

Voor het uitwerken van de gebiedsvisie Rivieroevers zijn in dit planMER vier alternatieven ontwikkeld en onderzocht op gevolgen voor omgeving. De resultaten hiervan hebben geholpen bij het bereiken van een voorkeursalternatief. Het voorkeursalternatief beschrijft de ruimtelijke visie voor de inrichting van de Rivieroevers. Het is opgenomen in de ontwerp gebiedsvisie Rivieroevers. Onderdeel van het voorkeursalternatief is ook het raamwerk.

Ook het VKA is beoordeeld in dit planMER. Hierbij zijn ook aandachtspunten en adviezen gegeven om risico’s te verkleinen en/of gebruik te maken van kansen (verzachtende maatregelen). Deze moeten worden meegenomen bij het sterker maken van de gebiedsvisie, of bij het uitwerken in een omgevingsplan of omgevingsprogramma.