De gevolgen voor de toekomst

In de gebiedsvisie Rivieroevers wordt de mogelijkheid aangegeven om in de toekomst (over ongeveer 10 jaar) het Schiepo terrein aan te passen voor woningbouw. Het gaat daarbij om het stopzetten van de huidige activiteiten en het bouwen van ongeveer 650 woningen. Het planMER heeft de kansen en risico’s van deze aanpassing in de toekomst beschreven.  

De belangrijkste extra risico’s hangen samen met het aantrekken van meer verkeer. Gevolgen daarvan zijn bijvoorbeeld geluid, luchtkwaliteit en bereikbaarheid. Kansen zijn er op het gebied van wonen en klimaat.