Passende beoordeling 

Omdat van tevoren niet zeker was of er gevolgen zouden zijn voor de doelen om Natura 2000 gebieden te beschermen is een passende beoordeling gemaakt. De conclusie is dat de gebiedsvisie uit te voeren is binnen de Wet natuurbescherming (onderdeel Natura 2000) als er verzachtende maatregelen worden genomen.