Participatieplatform Rivieroevers Ridderkerk

Participatieplatform Rivieroevers Ridderkerk

“Van harte welkom op dit digitale platform. We hebben het opgezet om met elkaar ideeën te delen over de visie op de Rivieroevers. Deze visie moet namelijk van ons allemaal worden. In Ridderkerk vinden we het heel belangrijk dat we samenwerken en samen zaken voor elkaar krijgen. Ik hoop dat u dit digitale platform gaat gebruiken. Op die manier zorgen we ervoor dat de visie voor de oevers van de rivier van ons allemaal wordt.

De rivieroevers van Ridderkerk zijn voor ons van grote waarde. We willen dat de ruimtelijke kwaliteit van de rivier beter gebruikt en beleefd kan worden. Vanaf het land en vanaf het water. Er zijn veel wensen op het gebied van wonen, bedrijven, recreatie, cultuur en verkeer voor de Rivieroevers. Alle wensen brengen we graag met u in beeld. In een volgende stap bekijken we of deze wensen in de gebiedsvisie passen en op welke manier.”

Marco Oosterwijk, wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling

Wilt u een melding ontvangen wanneer er nieuwe informatie op dit digitaal platform wordt geplaatst? Meld u dan aan via dit aanmeldingformulier.

De rivieroevers zijn voor Ridderkerk van grote waarde. In het gebied spelen veel wensen op het gebied van wonen, bedrijven, recreatie, cultuur en verkeer. Ook de ruimtelijke kwaliteit van de rivier kan beter worden benut en beleefd: vanaf het land én vanaf het water. De gemeente heeft met deze vraagstukken een lastige opgave: hoe behoud je levensvatbare bedrijvigheid, hoe vorm je (waar wenselijk en mogelijk) bedrijventerrein om tot wonen? En vooral het belangrijkste: hoe verbeter je tegelijk de ruimtelijke en recreatieve kwaliteit van de rivieroevers? Daarvoor is het belangrijk dat de rivier beter bereikbaar en beleefbaar wordt.

Dat zijn lastige vragen voor de gemeente: hoe zorg je ervoor dat gezonde bedrijven blijven? Hoe verander je bedrijventerreinen in ruimte om te wonen? En hoe verbeter je op hetzelfde moment de ruimtelijke en recreatieve kwaliteit van de rivieroevers?

Hiervoor is een onderzoek van het gebied noodzakelijk. Dat doen we in Ridderkerk natuurlijk met een proces, waarin iedereen die geïnteresseerd is en betrokken zijn of haar mening mag geven (ook wel participatietraject genoemd).

We willen een gebiedsvisie maken die een uitwerking is van de Omgevingsvisie Ridderkerk 2035 (2017). Deze visie gebruiken we straks om alle plannen te beoordelen over het veranderen van bedrijventerreinen langs het water. Alle plannen willen we open en volgens dezelfde werkwijze beoordelen. Daarbij willen we dat bedrijven, grondeigenaren, inwoners en andere belanghebbenden meedoen. 

Op hetzelfde moment doorlopen we een zogenaamde Milieueffectrapportage (afgekort tot: m.e.r.). Met het doorlopen van de m.e.r. kunnen we zien welke gevolgen plannen voor het milieu hebben voordat er een keuze is gemaakt.

U kunt als geïnteresseerde volgen hoe het met de gebiedsvisie en m.e.r. gaat. Ook kunt u zien wanneer u een reactie kunt plaatsen. Daarvoor gebruikt u het menu in de bovenbalk. Op de verschillende pagina’s vindt u meer uitleg over ‘gebiedsvisie’, ‘m.e.r.’ en ‘participatie’.