PlanMER

Op 6 juli heeft het college besloten de ontwerp-gebiedsvisie en planMER voor de Rivieroevers openbaar te maken voor reacties. Hieronder vindt u de publieksvriendelijke samenvatting van het planMER. Ook het volledige planMER is te lezen. 

Ook hebben we afgelopen zomer de planMER bij de Gebiedsvisie Rivieroevers naar de onafhankelijke Commissie mer gestuurd. Op 7 september hebben de specialisten van de Commissie een bezoek gebracht aan de gemeente Ridderkerk en hebben we samen de Rivieroevers bezocht. Begin oktober hebben wij het advies van de Commissie ontvangen.