Nieuws

16 december 2021: De gemeenteraad heeft de gebiedsvisie voor de rivieroevers vastgesteld. Dit besluit geeft ruimte voor de verbetering van de ruimtelijke en recreatieve kwaliteit van de rivieroevers en de realisatie van het oeverpark. Hier vindt u de printversies van de gebiedsvisie en het planMER. Van beide documenten zijn ook digitaal toegankelijke en voor lees software geschikte rapporten beschikbaar. De gebiedsvisie vindt u hier; het planMER hier.

Met de vaststelling komt een einde aan dit project. Wij willen u bedanken voor uw interesse en alle reacties die wij hebben mogen ontvangen. Een groot deel van de reacties heeft een plekje gekregen in de gebiedsvisie. Alle reacties waren waardevol en worden daarom bewaard voor latere uitwerkingen. U kunt ze terugvinden onder het tabblad participatie – vervolg.

11 november 2021: Op donderdag 16 december neemt de gemeenteraad een besluit over de nota van antwoord en de aangepaste gebiedsvisie en planMER. Daaraan voorafgaand worden de stukken besproken in de commissie Samen Wonen van donderdag 2 december 2021.  De stukken voor deze vergaderingen kunt u vanaf 20 november downloaden van de gemeentelijke website: www.ridderkerk.nl/vergaderingen-stukken. De beide vergaderingen zijn live (en achteraf) te volgen via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld. Daarvoor kunt u zich tot uiterlijk donderdag 2 december 2021 vóór 10.00 aanmelden bij de griffie via mailadres j.v.straalen@ridderkerk.nl of telefonisch via 0180 - 451 780. Inspreken kan door het toesturen van een schriftelijke reactie of door in de commissievergadering het woord te voeren. U krijgt daarvoor den ten hoogste 5 minuten. De totale duur voor alle insprekers is 30 minuten. Zijn er meer dan 6 insprekers, dan wordt dit in mindering gebracht op de 5 minuten. U krijgt hiervoor nadere informatie van de griffie.

5 november 2021: Deze zomer hebben veel mensen gereageerd op de concept gebiedsvisie en planMER. De op- en aanmerkingen zijn beoordeeld en de gebiedsvisie en planMER daarop aangepast. Het college heeft afgelopen week de reacties, antwoorden, en de daarop aangepaste visie en planMER besproken. De documenten worden nu naar de gemeenteraad gestuurd met de vraag om de documenten formeel vast te stellen. De aangepaste gebiedsvisie vindt u hier; de aangepaste planMER hier. Als u benieuwd bent naar de ontvangen reacties en de beantwoording, vindt u deze (nadat iedereen die heeft gereageerd een brief hierover heeft ontvangen) hier.

29 oktober 2021: Deze zomer hebben we de planMER naar de onafhankelijke Commissie mer gestuurd. Op 7 september hebben de specialisten van de Commissie een bezoek gebracht aan de gemeente Ridderkerk en hebben we samen de Rivieroevers bezocht. De Commissie heeft begin oktober advies gegeven over de planMER. Dit advies vindt u onder het tabje m.e.r.. De gemeente heeft over dit advies de pers geïnformeerd. Dat persbericht vindt u hier.

23 september 2021: Tot en met 19 september kon iedereen officieel reageren op de ontwerp gebiedsvisie en PlanMER Rivieroevers. De reacties die zijn binnengekomen op de concept Gebiedsvisie en MER voor Rivieroevers Ridderkerk worden nu beoordeeld en besproken. Graag laten we inwoners meedenken over deze reacties. Op 4 oktober houden we daarom van 19.30 tot 21.00 weer een online openbare bijeenkomst. We noemen dat een OpenLab omdat iedereen daaraan kan meedoen. Op 4 oktober zullen we de binnengekomen reacties op hoofdlijnen en anoniem zo veel mogelijk bespreken. 

9 augustus 2021: De formele inspraakprocedure voor de ontwerp Gebiedsvisie en planMER is gestart. Tot en met 19 september 2021 kunt u reageren. Uw eventuele zienswijze (reactie) stuurt u binnen de hierboven genoemde termijn aan de gemeenteraad Ridderkerk, Postbus 271, 2980 AG Ridderkerk. Vermeldt daarbij “zienswijze ontwerpgebiedsvisie Rivieroevers en MER dossier 373081”. U kunt ook mondeling reageren. Daarvoor maakt u een afspraak met Anja van Mill (0180 698341) of Ryanne Vink (0180 698748). 

15 juli 2021: Op 6 juli heeft het college de ontwerp Gebiedsvisie en planMER behandeld en vrijgegeven voor inspraak. Van 9 augustus tot en met 19 september 2021 kunt u formeel reageren op de inhoud. Zodra de inspraak start wordt hier vermeld hoe u kunt reageren. De documenten vindt u hieronder. Er is ook een nieuwsartikel verschenen over de bekendmaking van de stukken.

3 juni 2021: Dinsdag 25 mei werd de concept Gebiedsvisie en PlanMER Rivieroevers aan het college gepresenteerd. Vanaf nu kunt u deze presentatie hier bekijken. Daarnaast is de presentatie te zien tijdens de digitale Openbare Commissievergadering op 17 juni om 20.00 (door op deze link te klikken komt u terecht bij de vergadering). Je bent van harte welkom om hieraan deel te nemen.

Inspreken is mogelijk zie hiervoor Meepraten als inwoner | Gemeente Ridderkerk.

9 april 2021: de OpenLabs op 30, 31 maart en 1 april zijn gehouden. Ga naar de samenvatting van de OpenLabs.

18 maart 2021: de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) is bekendgemaakt. U kunt de NRD nu bekijken en een reactie geven op de NRD (t/m 29 april 2021). Ga naar het volledige nieuwsbericht over de bekendmaking.

9 maart 2021: op 30, 31 maart en 1 april van 19.30-21.00 uur vinden er (online) OpenLabs plaats. Tijdens deze onlinebijeenkomsten behandelen we de reacties die zijn achtergelaten op de interactieve kaart (achterlaten van reacties is niet meer mogelijk, de kaart is nog wel zichtbaar). 

11 februari 2021: tot en met 18 maart kunt u een reactie achterlaten op deze interactieve kaart (achterlaten van reacties is niet meer mogelijk, de kaart is nog wel zichtbaar). U kunt locatiegericht (binnen het plangebied voor de gebiedsvisie rivieroevers Ridderkerk) over een aantal onderwerpen uw mening geven. De reacties worden later behandeld in online bijeenkomsten (OpenLabs).

14 januari 2021: het digitale participatieplatform voor de gebiedsvisie Rivieroevers Ridderker is online!