Notitie Reikwijdte en Detailniveau

De eerste stap van de m.e.r.-procedure is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). In deze notitie staat welke onderwerpen in het PlanMER worden beoordeeld en op welke manier. Op 18 maart 2021 is de NRD bekendgemaakt.

Wilt u de notitie bekijken?
Iedereen kan de NRD van 18 maart 2021 tot en met 29 april 2021 (6 weken) bekijken. Hier  kunt de notitie digitaal lezen. De NRD is ook te bekijken bij de receptie van het gemeentehuis Ridderkerk, Koningsplein 1, 2981 EA Ridderkerk. Elke werkdag open van 08.00 tot 17.00 uur. Buiten deze tijden kunt u een afspraak maken met Anja van Mill (projectleider) via het telefoonnummer 14 0180.  

Wilt u reageren?
We nodigen iedereen uit om op de NRD te reageren. Uw zienswijze (reactie) kunt u sturen naar gemeente Ridderkerk, t.a.v. het college van burgemeester en wethouders, Postbus 271, 2980 AG Ridderkerk. Vermeldt daarbij “NRD zienswijze dossier 277089“. Het is ook mogelijk om per telefoon een zienswijze in te dienen. Hiervoor kunt u contact opnemen met Anja van Mill via het telefoonnummer 14 0180. De reacties nemen we mee bij het opstellen van het planMER.

Het volledige bericht over de publicatie van de NRD vindt u hier .