Participatie

Waarom

We willen alle meningen en ideeën meenemen in het besluit over de gebiedsvisie voor Rivieroevers. Daarom is het belangrijk dat alle belanghebbenden deelnemen (participatie). Door de COVID-maatregelen is dit niet gemakkelijk. We zoeken daarom naar de beste mix van elkaar ontmoeten en digitaal deelnemen. Alle bijeenkomsten en resultaten zullen we via dit platform bekend maken.

Hoe

Participatie vervangt niet de mogelijkheid om via de wet bezwaar te maken tegen besluiten. Of u meedoet aan de participatie is daarbij niet belangrijk en speelt ook geen rol. Met het participatieproces geven we u graag de mogelijkheid om al vooraf uw mening te geven. Voor de participatie verdelen we de belanghebbenden in verschillende doelgroepen. Elke doelgroep doet op andere momenten mee en in een andere vorm. Dat wil zeggen via een OpenLab, BuitenLab of BinnenLab. Hieronder leggen we de verschillende labs en doelgroepen uit. In de participatie agenda vindt u de momenten waarop de labs gepland zijn.

OpenLabs: Het OpenLab is een bijeenkomst die bedoeld is voor iedereen die daarbij wil zijn. De bijeenkomst houden we digitaal als dit door de COVID-maatregelen noodzakelijk is. Tijdens de OpenLabs bespreken we verschillende onderwerpen. Voor sommige OpenLabs kunt u al een reactie plaatsen voordat de bijeenkomst is gestart.

BuitenLabs: BuitenLabs organiseren we om in gesprek te gaan met externe belanghebbenden die een plaats direct langs de rivieroevers nodig hebben.

BinnenLabs: Tijdens de BinnenLabs werken we met het projectteam en belanghebbenden die bij de gemeente werken aan de gebiedsvisie.

Wilt u een melding ontvangen wanneer er nieuwe informatie op dit digitaal platform wordt geplaatst? Meld u dan aan via dit aanmeldingsformulier.