Participatie agenda

Tijdens het maken van de gebiedsvisie en het PlanMER kunt u op verschillende momenten uw mening delen (participatie). Hiervoor gebruiken we de OpenLabs, BuitenLabs en BinnenLabs. Meer informatie over deze Labs vindt u op de pagina participatie.

Hieronder zijn de momenten weergegeven waarop u kunt meedoen. Als de onderwerpen voor de OpenLabs bekend zijn, ziet u ze hier. Op dit moment zijn we in het onderstreepte deel van het participatieproces zoals hieronder weergegeven.

Wilt u een melding ontvangen wanneer er nieuwe informatie op dit digitaal platform wordt geplaatst? Meld u dan aan via dit aanmeldingsformulier.

Fase 1: Inventarisatie

December 2020: We hebben een BinnenLab en BuitenLab gehouden.

Januari 2021: We hebben een vervolg op het BuitenLab van December 2020 gehouden.

Fase 2: Varianten

Februari - april 2021: In deze periode hebben er OpenLabs plaatsgevonden. Voor deze OpenLabs kon iedereen een reactie achterlaten op een interactieve kaart. De reacties zijn later besproken in drie onlinebijeenkomsten (op 30 & 31 maart en 1 april). Ga naar de samenvatting van de OpenLabs.

Maart 2021: We hebben het officiële (formele) participatieproces waarin iedereen zijn mening kon insturen over de 'Notitie Reikwijdte en Detailniveau' (m.e.r.) doorlopen.

Fase 3: Scenario's

April/mei 2021: Er zijn een BinnenLab en een BuitenLab gehouden.

Fase 4: Visie

3e kwartaal 2021: We doorlopen het officiële (formele) participatieproces waarin iedereen zijn mening kan insturen over de gebiedsvisie en PlanMER (m.e.r.). 

Op 6 juli heeft het college besloten de ontwerp-gebiedsvisie en planMER voor de Rivieroevers openbaar te maken voor reacties. De rapporten zijn al te bekijken: Gebiedsvisie en planMER. U vindt hier ook een publieksvriendelijke samenvatting. Van 9 augustus tot en met 19 september 2021 kunt u formeel reageren op de inhoud. 

Tot en met 19 september kon iedereen officieel reageren op de ontwerp gebiedsvisie en PlanMER Rivieroevers. De reacties die zijn binnengekomen op de concept Gebiedsvisie en MER voor Rivieroevers Ridderkerk worden nu beoordeeld en besproken. Graag laten we inwoners meedenken over deze reacties. Op 4 oktober houden we daarom van 19.30 tot 21.00 weer een online openbare bijeenkomst. We noemen dat een OpenLab omdat iedereen daaraan kan meedoen. Op 4 oktober zullen we de binnengekomen reacties op hoofdlijnen en anoniem zo veel mogelijk bespreken. 

4e kwartaal: De gemeenteraad maakt de gebiedsvisie en het planMER definitief.

Op donderdag 16 december neemt de gemeenteraad een besluit over de nota van antwoord en de aangepaste gebiedsvisie en planMER. Daaraan voorafgaand worden de stukken besproken in de commissie Samen Wonen van donderdag 2 december 2021.  De stukken voor deze vergaderingen kunt u vanaf 20 november downloaden van de gemeentelijke website: www.ridderkerk.nl/vergaderingen-stukken. De beide vergaderingen zijn live (en achteraf) te volgen via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld. Daarvoor kunt u zich tot uiterlijk donderdag 2 december 2021 vóór 10.00 aanmelden bij de griffie via mailadres j.v.straalen@ridderkerk.nl of telefonisch via 0180 - 451 780.
Inspreken kan door het toesturen van een schriftelijke reactie of door in de commissievergadering het woord te voeren. U krijgt daarvoor den ten hoogste 5 minuten. De totale duur voor alle insprekers is 30 minuten. Zijn er meer dan 6 insprekers, dan wordt dit in mindering gebracht op de 5 minuten. U krijgt hiervoor nadere informatie van de griffie.

* Uw gegevens worden alleen gebruikt voor uw aanmelding voor het OpenLab. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt. Na afronding van het project worden uw gegevens verwijderd. Ga naar het volledige persoonsgegevensbeleid van de gemeente Ridderkerk.