Planning

Hieronder ziet u de algemene planning van het project.

December 2020/januari 2021 : Gebiedsonderzoek en gesprekken met belanghebbenden.

1 e kwartaal 2021 : Mogelijke ontwikkelingen voor de gebiedsvisie uitwerken.

2 e kwartaal 2021 : De gemeente gaat in gesprek met de omgeving over verschillende uitwerkingen voor de gebiedsvisie (voor meer informatie bekijkt u de participatieagenda ).

3 e kwartaal 2021 : De gemeente maakt een keuze uit de verschillende uitwerkingen van de gebiedsvisie.

4 e kwartaal 2021 : De gemeenteraad maakt de gebiedsvisie rivieroevers Ridderkerk definitief.

Begin 2022 : De gemeente sluit het proces voor de gebiedsvisie af.