Planning

Hieronder ziet u de algemene planning van het project.

December 2020/januari 2021: Gebiedsonderzoek en gesprekken met belanghebbenden.

1e kwartaal 2021: Mogelijke ontwikkelingen voor de gebiedsvisie uitwerken.

2e kwartaal 2021: De gemeente gaat in gesprek met de omgeving over verschillende uitwerkingen voor de gebiedsvisie (voor meer informatie bekijkt u de participatieagenda).

3e kwartaal 2021: De gemeente maakt een keuze uit de verschillende uitwerkingen van de gebiedsvisie.

4e kwartaal 2021: De gemeenteraad maakt de gebiedsvisie rivieroevers Ridderkerk definitief.

Begin 2022: De gemeente sluit het proces voor de gebiedsvisie af.