Vervolg

In maart 2021 konden inwoners en geïnteresseerden een reactie op de interactieve kaart Rivieroevers Ridderkerk plaatsen. Hier vindt u de interactieve kaart én de reacties. De reacties zijn ook als Excel-bestand te bekijken. 

Er waren vijf onderwerpen waarop u kon reageren: groen, wonen, werken, bereikbaarheid en overige. De geplaatste opmerkingen gingen over wensen, een probleem, een idee of over verbeteringen voor de Rivieroevers. Ze gaven waardevolle informatie voor de voorwaarden aan de Gebiedsvisie Rivieroevers Ridderkerk.

Wat gebeurt er met de overige reacties?

Een groot deel van de 168 reacties heeft een plekje gekregen in de gebiedsvisie. Alleen pasten niet alle reacties bij het detailniveau van de gebiedsvisie. Een heel concreet idee of een heel plaatselijk verbetervoorstel kunnen we namelijk pas in een latere fase uitwerken. Het kan dus zijn dat uw reactie (nog) niet is terug te zien in de gebiedsvisie. Deze reacties zijn nog steeds waardevol: we bewaren ze voor latere omgevingsplannen en uitwerkingen.