Een gebalanceerde toekomstvisie voor de rivieroevers

De gemeente werkt aan een toekomstvisie voor de rivieroevers van Ridderkerk. U kunt de ‘ontwerp-gebiedsvisie’ nu inzien. Vanaf 9 augustus tot en met 19 september kunt u formeel reageren op de inhoud.

De gemeente heeft de afgelopen maanden hard gewerkt aan de toekomstvisie. In het gebied spelen veel belangen: bedrijvigheid, wonen, recreatie, cultuur en verkeer. Hoe brengen en houden we al die elementen in balans? Daarover heeft de gemeente gesproken met bewoners, bedrijven, grondeigenaren, omliggende gemeenten en andere belanghebbenden. Ook kon iedereen opmerkingen en ideeën aangeven op de kaart op het digitale platform. Al die informatie en meningen zijn zoveel mogelijk verwerkt in de gebiedsvisie.
Hoe zorg je ervoor dat gezonde bedrijven blijven? Hoe verander je bedrijventerreinen in ruimte om te wonen? En hoe verbeter je op hetzelfde moment de inrichting, het groen en de recreatiemogelijkheden van de rivieroevers? Op dat soort vragen geeft de gebiedsvisie antwoord.

Beleving

Wethouder Marco Oosterwijk: “De grootste verandering is dat we een aantal locaties waar nu bedrijven zitten, in de toekomst kunnen omvormen tot locaties voor wonen. In Bolnes zowel binnen- als buitendijks. In Slikkerveer bijvoorbeeld het terrein van Bogenda, vlakbij De Schans, en een deel van het buitenterrein van Het Huys ten Donck. Als we dat doen, heeft dat op allerlei zaken impact. Bijvoorbeeld op verkeersroutes. Daarom besteden we ook aandacht aan zaken als mobiliteit. We willen bijvoorbeeld een goede fietsroute over de dijk, van Bolnes helemaal naar de Crezéepolder.’’

“Maar we willen ook goed zorgen voor alle cultuurhistorie langs de oevers. Dan kun je denken aan Het Huys ten Donck, maar ook aan een oude scheepsbouwloods die we graag willen behouden. Zodat te zien is wat er vroeger was en hoe het vroeger ging. Mede daarom willen we dat de dijk op meer plekken te bereiken wordt, zowel vanaf water als vanaf land. Zodat je het karakteristieke van dit gebied beter kunt beleven. Een betere beleving van de rivier speelt sowieso een grote rol. Als we bijvoorbeeld huizen gaan bouwen, willen we een groene promenade langs het water. Maar je kunt ook denken aan een getijdengebied of drijvend park.’’

Met elkaar

Er waren veel Ridderkerkers betrokken bij dit proces. Wethouder Oosterwijk: “Ik ben iedereen daar zeer erkentelijk voor. Het maakt deze gebiedsvisie een afgewogen document waar veel handtekeningen onder staan. Het mooie is dat deze visie niemand ergens toe verplicht. We worden erdoor uitgedaagd om samen met de gebiedseigenaren te blijven nadenken over de beste functies voor het gebied.”

Samen met de gebiedsvisie is een Milieueffectrapport (MER) opgesteld. Voor verschillende gebieden langs de rivier moeten we keuzes maken welke ontwikkeling we toestaan. In deze MER zijn die keuzes open beoordeeld. Ook is getoetst of de keuzes haalbaar zijn en of de kernwaarden van de rivieroevers zo goed mogelijk ontwikkeld worden.

Reageren

Het MER, en daarom ook de visie, mag niet langer dan zes weken achter elkaar ter inzage liggen. Omdat de inzageperiode kan overlappen met vakantieplannen, zijn de rapporten nu al te bekijken via de website. De stukken zijn ook in te zien bij de receptie van het gemeentehuis (Koningsplein 1). Op het platform staan ook samenvattingen. Na de reactieperiode gaat de gemeente opnieuw in gesprek met belangstellenden.