Wonen en economie

Wonen en economie zijn belangrijke onderwerpen voor de gebiedsvisie Rivieroevers Ridderkerk. Wanneer er informatie over deze onderwerpen is, vindt u deze hier.